Petr Oliva

Studoval jsem uměleckořemeslné zpracování dřeva na SOU v Tovačově, obor umělecký řezbář.
Dále jsem pokračoval na Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně, obor restaurování a konzervování nábytku a nepolychromované dřevořezby a na SOU uměleckoprůmyslovém v Praze jsem se vyučil uměleckým pozlacovačem.
Od dob studií se restaurováním zabývám soustavně na svých vlastních zakázkách i společných projektech.