Reference

Mgr. Art. Dušan Rohlík
Spolupráce:
• Oltář ve hřbitovním kostele Nalezení Sv. Kříže v Moravské Třebové
• Svatostánek v kostele Sv. Bartoloměje v Zábřehu na Moravě

Ak. mal. Jiří Látal
Spolupráce:
• Oltář v kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku
• Oltář v kostele Sv. Jiljí v Třeboni
• Oltář v kostele Sv. Anny v Hoštejně
• Oltáře v kostele Sv. Bartoloměje v Zábřehu na Moravě
• Oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově
• Lékárna nemocnice Milosrdných Bratří v Letovicích

Petr Janda, restaurátor nábytku
Spolupráce:
• Mobiliář na Státním hradě ve Šternberku
• Restaurování interiérových dveří v Národním domě v Prostějově
• Restaurování vstupních dveří v Nové radnici v Brně

Ing. Arch. Pavel Martinka , Ondřej Spusta MSc.
Spolupráce:
• Vstupní foyer Dům U Parku, s. r. o.
• Restaurování vstupních dveře Dům U Parku, s. r. o.
• Restaurování interiérových dveří Dům U Parku, s. r. o.

Pavel Šlezar, umělecký stolař
Spolupráce:
• Restaurování interiérových dveří na Charitě v Olomouci, Wurmova ulice
• Restaurování kostelních lavic v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku